Refueling statistics

Simple app to track the mileage, cost and fuel consumption of vehicles.
– possibility to add several vehicles
– currency option
– also serve LPG
– charts fuel consumption / amounts

If you have any suggestions or want to report a problem. Please let us know! The program will be developed up to date.

For iOS:

Refueling statistics

od Maciej Hofstede

Refueling statistics

PL:
Prosta aplikacja pozwalająca na prowadzenie statystyk / dziennika zużycia paliwa samochodu oraz kwot wydanych na paliwo.
- możliwość dodania kilka pojazdów
- obsługujemy również LPG
- wykresy zużycia paliwa / kwot
- możliwość wyboru waluty

Jeśli masz jakieś sugestie lub chcesz zgłosić problem. Daj nam znać! Program zostanie poprawiony na bieżąco.

EN:
Simple app to track the mileage, cost and fuel consumption of vehicles.
- possibility to add several vehicles
- currency option
- also serve LPG
- charts fuel consumption / amounts

If you have any suggestions or want to report a problem. Please let us know! The program will be developed up to date.

* Charts/Wykresy
- Daniel Cohen Gindi & Philipp Jahoda
https://github.com/danielgindi/Charts